5 Haziran 2011 Pazar

Zerdüştler’in Ateş Tapınağı

Yazd’ın en önemli özelliklerinden biri Zerdüşt dinine inananların halen yaşamakta olduğu yer olması. Ta Sassaniler dönemi’nden beri burada Zerdüştler yaşıyormuş. Bilindiği gibi, Zerdüşt dini Persler döneminden beri İran’ın en önemli İslam öncesi dini geleneği. İslam ve Araplar’ın istilasından sonra bir çok Zerdüşt ya Müslüman olmak zorunda kalmış yada Doğu’ya, Hindistan’a, kaçmış. Halen Hindistan’da yaşayan Zerdüştlerin bir çoğu ya o dönemde yada daha sonraki dönemlerde İran’dan kaçarak orada yaşamaya başlamış. Bugün İran dışında Hindistan ve ABD’de Zerdüşt cemaatini bulmak mümkün.

Yazd’da Zerdüştlerin en önemli ateş tapınaklarından biri var. Farsçada Ateşhade olarak bilinen bu tapınaklara ayın belli zamanlarında Zerdüştler gelip dua edip şölen yapıyorlarmış.
Yazd’daki ateş tapınağında ta MS 490’dan beri yanmakta olan ateşi gördük. Hiç sönmeyen ateş bu. Zerdüştlerin en büyük tanrısı Ahura Mazda’ya 1-2 dilekte bulunup sonra bu küçük tapınağı terk ettik.

Yazd'daki Ateş Tapınağı

Hiç sönmeyen ateşi fotoğraflarken..

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...