8 Şubat 2011 Salı

Palermo Arkeoloji Müzesi

Pazartesi açık olmadığı için gezemediğimiz müzeyi bugün gezmeyi başardık. Genelde burada 11:30-16:00 arası her yer kapalı, çok çok uzun 'siesta'yapıyor İtalyanlar! Hem de kış günü! Ama müzede neyse ki öğle tatili yoktu, zaten biz de sabah 9'da oradaydık. Müzenin bir bölümünde tadilat vardı ama benim için önemli kısımları açıktı. Üç katlı müzenin en üst katı prehistorik buluntulara ayrılmış. Burada Üst Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Eneolitik ve Tunç Çağı'na ait çeşitli buluntular vitrinlerde sergileniyordu. Buluntular yada yerleşmelerle ilgili fazla bir bilgi edinmek mümkün değil. Daha çok bizdeki müzelere benziyor bu açıdan, eski vitrinler ve sadece dönem isimleri.. Palermo çevresinde çok sayıda mağara olduğunu ve buralarda özellikle Üst Paleolitik Dönem'e ait buluntulara rastlandığını öğrendim. Mezolitik Dönemden de çeşitli çakmaktaşı aletler, özellikle üçgen şekilli mikrolitler vardı. Neolitik öncesinde pek obsidyen yok, genelde çeşitli çakmaktaşlarından aletlerin yapıldığı görülüyor. Bazı mağaralarda bulunmuş olan kazıma duvar resimlerinin kopyaları da vardı.


Üst Paleolitik Dönem tabakalarında bulunmuş kocaman patellalar
Neolitik Dönem, MÖ 5500-4000 yıllarına genel olarak tarihleniyor. En eski buluntular arasında impresso tekniğiyle yapılmış çanakçömlekler var. Malesef Erken Neolitik ile ilgili çok az buluntu sergileniyordu. Birkça örnekle yetinmek durumunda kaldım. MÖ 3500'li yıllar ile birlikte Eneolitik Dönem başlıyor ve çeşitli kazıma, çizi, boya bezekli kaba görünümlü el yapımı çanak çömlekler ile temsil ediliyordu bu dönem. MÖ 2500-2000 yıllarında ise Erken Tunç Çağı adada başlıyor ve 3. bin yılın son dönemlerinde ilk tunçtan objeler ortaya çıkıyor.
Erken Neolitik Döneme Ait Baskı Bezekli (impresso) çanak çömlekler
Neolitik Döneme ait çeşitli çakmaktşı dilgiler, okuçları ve aletler
MÖ 2000'lerde tüm Avrupa'da bir anda görülen çan şekilli kaplar (Bell Beakers/Glochenbecher)
Müzede bunların dışında Sicilya'nın ilk Helen kolonizasyonuna ait dönemden kalan Korint seramikleri de vardı ki bunlar gerçekten çok çok güzeldi. Özellikle 'wild goat style' gösteren örnekler beni lisans dönemimdeki derslere geri götürdü. Bilindiği gibi, Sicilya'da ilk koloniyi kuranlar Korintliler (MÖ 750 civarlarında). Syracusa'da kurulan koloni zamanla o kadar güçleniyor ki bağımsızlığını ilan ediyor ve hatta Atina gibi zamanın en güçlü kent devletlerinden birine karşı savaşta zafer kazanıyor. Daha sonra Fenikeliler de adayla ilgilenmeye başlıyorlar, koloniler kuruyorlar. Kartaca kralları Hamilkar ve Hannibal da adayı ele geçirmeye çalışanlar arasında, Hannibal bu konuda başarılı da oluyor hatta!!
Korint seramiklerinden erken örnekler

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...